این رو حتماگوش کنید...

کلا عید بیخودی بود البته من که مدرسم تموم شد ولی ازخدام بود برم مدرسه چون توعیدهم داشتم درس میخوندم وبابام هم خونه بود وکلا غر میزد...

میدونم بعضی ها عذاب گرفتن که قرار ازشنبه بدبختیاشون شروع میشه...

فعلا...