یاسان

یاسان

۲۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

author avatar ۱۴ ۶

روزبرفی


دریافت

author avatar ۸ ۱

خدابهم رحم کنه!!!!

خدا بهم رحم کنه !!!فردا 4درس سختِ دینی داریم ومن هم که ازش هیچی بلدنیستم ومعلممون گفته زیر16   میندازه بیرون.همه واسم دعا کنید.نمیدونم چراهمیشه دردرس دینی مشکل دارم.بیایید دسته جمعی برای امتحان فردای من دعاکنیم.

author avatar ۹ ۲
author avatar ۹ ۳
author avatar ۱۱ ۷
author avatar ۱۰ ۳

قشنگ آهنگ میزنه2

واین هم ادامه پستِ قبلی:


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 36 ثانیه

پایان.

author avatar ۳ ۳

قشنگ آهنگ میزنه


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 11 ثانیه

author avatar ۳ ۳