یاسان

یاسان

۲۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

دوربین زندگی

یکی از روزهای سال تحصیلی قبل من ویکی از دوستانم که زنگ های تفریح باهم بودیم داشتیم قدم می زدیم که یکی از همکلاسی هایم آمد وگفت سلام محمد رضایی.ورفت.

کلا کارش این بود هرروز می آمد وهمین کاررو میکرد ومی رفت.

شبیه ازاین سیاه لشگرهای درون فیلم ها بود.روزی دو سه کلمه می گفت و می رفت.

من یک روز به دوستم این مسئله رو گفتم که او شبیه سیاه لشگرها در فیلم هاست.

دوستم:این طوری فکرنکن همینجوری که او دردوربین زندگی ما سیاه لشگر است،ماهم دردوربین زندگی او سیاه لشگریم....

نتیجه اخلاقی:همیشه دوربین زندگیمان راجدی بگیریم ودیگران را مسخره نکنیم.

author avatar ۹ ۱

سالروز

سالروز ازدواج حضرت علی(ع)وحضرت فاطمه(س)بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.

author avatar ۳ ۱
author avatar ۶ ۲
author avatar ۳ ۱

دیدی درد نداشت؟

دیدی درد نداشت؟

جمله نوستالوژیک مادرها وپدرهابعد آمپول زدن به بچه هاشون درحالی که بچه داره خون گریه میکنه.

یعنی این همه اشک از شوق زیاد ازحد بوده عایا؟

author avatar ۱۴ ۱
author avatar ۲ ۱
author avatar ۴ ۱
author avatar ۵ ۱