یاسان

یاسان

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

به نظرتان بااین بچه چه کنم؟

به نام حضرت حق

به نظرتان چه کنم؟

به نظرتان بااین بچه چه کنم؟

امروزتولدبچه ای ست که درتاریخ 25خرداد94 به دنیااومدوالان میتواندتاتی تاتی کندومقداری راه برود.یادم می آیدکه آن روزازمدرسه برگشته بودم وامتحان ادبیات هم داشتم وخراب کرده بودم اساسی.حالم اصلا خوب نبودچون میگویند اگرامتحان اول وامتحان آخرروخراب کنی همه امتحانهاراخراب میکنی ومن امتحان اول روخراب کرده بودم ودرآستانه امتحان آخربودم.به بیمارستان رفتم تاخودم رادرمان کنم که صدای گریه ای شنیدم.

صدای بچه ای بودکه ازاتاق زایمان می آمدمن به طرف  اتاق رفتم ودیدم بچه ای سفیدرو داردگریه می کند.به پرستارگفتم خانم پرستار

مادریاپدراین بچه کجایندکه بهشون بریک بگم به خاطر بچه به این خوشگلی به دنیاآوردن؟

اشک درچشمانش جمع شدوگفت:مامادراین بچه روخونین ومالین جلوی دربیمارستان پیداکردیم وپدرش هم نمیدانیم کجاست؟ومتاسفانه مادرش هم سرزا رفت ومافقط تونستیم بچه رونجاتش دهیم.

من  دلم سوخت ودرفکرخودم گفتم ینی این بچه حالا میخوادچه کند؟اوکه کاری بلد نیست..........

تازه به دنیا آمده ونه پدرداردنه مادر.................

تصمیم گرفتم به دروغ بگویم که من پدراین بچه رومیشناسم وبچه روبگیرم وخودم بزرگش کنم.

خلاصه بچه روگرفتم وبردمش خونه وفقط به دادشم گفتم که اوضاع ازچه قراراست.

.

.

.

.

.

درطی این یکسال که گذشته من دریکی ازاتاق های پشتی خانه مان ازاین بچه مراقبت می کنم وهردفعه هم آمدم تا موضوع روبگم یک مسئله ای پیش آمدونشدبگم.لطفن یک راه حلی بهم پیشنهاد بدید دارم دیوانه میشم.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

............................................................................

خیلی ممنونم که تابه اینجا به درددلهای من گوش کردید.لطفن راهنماییم کنید.

***

اون بچه الان اسمش یاسانه ومنظورمن ازبیمارستان اینترنت هست ومنظورمن از پرستار،محمّدجوادحیدری پرچکوهی

است که من روبا وبلاگ نویسی و((بلاگ دات آی آر))آشنا کرد.

امروزآفتاب لب بوم یکساله شدوامیدوارم صدسالگیش  روباهم جشن بگیریم.

به امیدآن روز.پایان

author avatar ۸ ۱

یه پست باحال وهوای امتحانات!

نحوه درس دادن سرکلاس:

2+2=4

حالا نحوه سوال دادن تو امتحان:

اکبر13ساله است سن برادرش احمد یک ششم سینوس زاویه دست چپ برادرش است.

الف)اگراکبرنصف پولش راخرج کند،احمدچندشکلات دارد؟

ب)پدربزرگ جعفر رارسم کنید!

ج)چرا؟

ینی عاشق این سوال آخرم.

تازه جالبیش اینه که سوالایی روکه بلدی0/25دارن سوالایی رو که بلدنیستی 4نمره دارن مخصوصا که اگه معلمت محمدحسینی باشد.

این پست گفتم اهنوزامتحانات تموم نشده واستون بگذارم.

author avatar ۱۱ ۳