یاسان

یاسان

۳ مطلب با موضوع «یادش بخیر» ثبت شده است

یادش بخیر-قسمت سوم

یادش بخیر. آدم هروقت خوشحال میشدکه آخ جون این دفعه دیگه میتونیم آهنگ روکامل گوش کنیم نوارمیپیچید وکلا ضایع میشدیم ومی رفتیم خونمون.

author avatar ۸ ۶
author avatar ۷ ۲
author avatar ۱۱ ۷