یاسان

یاسان

۳ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

قتل غیر عمد...

از خیابون رد میشدم که یک نفر که عطر تو را زده بود از کنارم ردشد...

و این یعنی قتل غیر عمد...

😔😔😔😔

author avatar ۵ ۴

سانچی و دیگر هیچ...

وبازهم یک غم دیگه برای ملت ایران....

سانچی...................


چه ماه کوفتیه این دی که تمومی هم نداره....

تسلیت به همه ملت ایران...

author avatar ۴ ۳

فقط دستانت...

دستانت را درمقابلم مشت میکنی و میگی گل یا پوچ؟؟؟

تو دلم میگم فقط دستانت...

author avatar ۲ ۲