چند روزپیش همین جوری افتاد توذهنم که برم ببینم معنی اسم وفامیلی ام چی میشه که شد:

بلندمرتبه ستوده ی راضی شده

واسم خیلی قابل توجه بود البته خب قبلا یه چیزای میدونستم ولی دیگه ازالان کامل میدونم

بهتون پیشنهاد میکنم شماهم برید فرهنگ لغت رو ببینید ومعناش رواینجا بگید

یه تنوعی بشه...